Konsten att leda stora utställningar
Det senaste decenniet har inneburit en mängd projekt där Gunilla Hedén rott stora konstprojekt, utställningar och samarbeten mellan kultur och näringsliv i hamn, som producent, projektledare och inte minst genom att gifta samman konstnärer, organisationer och sponsorer. Med sitt företag ART. 27 Gunilla Hedén är hon unik i sitt slag.
- Jag har haft förmånen att arbeta med internationella konstnärer och stora evenemang, det har givit mig en bred kunskap.
Hon har också drivit konstföreningen på AB Pripps Bryggerier under flera år innan hon startade ART. 27 1998. Namnet hänsyftar till FN:s artikel nr 27 om mänskliga rättigheter: varje människas rätt att fritt ta del av samhällets kulturella och konstnärliga liv, att bli delaktig i vetenskapens framsteg, Envar har rätt till skydd för materiella och moraliska intressen från varje vetenskap till vilken han är upphovsman. Gunilla har också haft flera uppdrag för Unicef och knutit ihop utställningar och events i samband med den årliga Världsvattendagen som infaller 22 mars.
- Jag fick frågan första gången 2000 och det blev en framgång, sedan har jag fått förtroendet under flera år, berättar hon. Flera uppdrag för SIWI, Stockholm International Water Institute med uppgift att skapa mötesplatser för de nära 2000 delegater som besöker Stockholm i samband med att Kungen delar ut priset till årets Vattenpristagare

Ett annat av Gunillas många uppdrag är att producera konstutställningar på Hotel Diplomat, dit hon bland annat tagit en uppmärksammad Andy Warhol-utställning som blev vida omtalad i både konstkretsar och media. Hon har varit ansvarig för FN.s miljöfototävling Focus on Your World, där bilder från hela världen deltagit i en utställning. Även utomhusfotoutställningen Hard Rain illustrerande Bob Dylans text med tema.klimat har hon tagit på internationell turné.
- Viktigast i min roll är att jag har inblick i både konstvärlden och näringslivet, vilket är en förutsättning för att knyta ihop så här stora projekt med sponsring, estetiskt tilltalande evenemang och spridning av utställningarna, förklarar Gunilla.
Hon har mycket gott renommé i branschen och har byggt upp både stort kunnande och ett brett nätverk, här hemma och internationellt. En konst i sig.ART. 27 Gunilla Hedén

Bransch:
Företag/tjänster

Telefon: 0709-28 72 06
Fax: 08-650 10 70


Email:
gunilla.heden@mbox301.tele2.se

Adress:
ART. 27 Gunilla Hedén
Storgatan 7
11444 Stockholm

| 13 SENASTE FÖRETAGEN